Tra cứu điểm thi TN, ĐH

Tiếp sức mùa thi

LIÊN KẾT WEBSITE

DỊCH ANH - VIỆT

HỘP NHẮN TIN

Hỗ trợ trực tuyến


Nguyễn Hữu Định 0903000669
Tư vấn online qua Yahoo Messenger

Tin tức

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:Calendar


Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  CLOCK

  Bài hát Việt


  Album: CD Phú Quang
  Thể loại: Trữ tình - Thể hiện: Nhiều ca sĩ

  Lời nhắn

  Tài liệu thi tìm hiểu pháp luật

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Định (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:08' 06-11-2013
  Dung lượng: 345.8 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 1: Anh /chị cho biết những quy định về đạo đức nghề nghiệp đối với nhà giáo?
  www.thptthoilai.edu.vn
  1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.
  2. Tận tuỵ với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.
  3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
  4. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
  Đáp án
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 2: Anh / chị hãy cho biết đạo đức nhà giáo gồm những chuẩn mực nào?
  www.thptthoilai.edu.vn
  1. Phẩm chất chính trị
  2. Đạo đức nghề nghiệp
  3. Lối sống, tác phong
  4. Giữ gìn và bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
  Đáp án
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 3: Anh / chị cho biết những quy định về phẩm chất chính trị của nhà giáo?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
  2. Có ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
  3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 4: Anh/ chị hãy nêu các nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường THPT?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  1. Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.
  2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.
  3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 5: Anh/ chị hãy nêu trách nhiệm của nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên trong việc thực hiện qui chế dân chủ trong nhà trường?
  www.thptthoilai.edu.vn
  1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục.
  2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 5 Quy chế này.
  3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.
  4. Thực hiện đúng những quy định trong Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng, Chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.
  Đáp án
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 6: Anh/ chị hãy nêu trách nhiệm của đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường đối với việc thực hiện qui chế dân chủ?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
  2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
  3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 7 : Anh/ chị hãy cho biết hợp đồng lao động là gì ? Các hình thức hợp đồng lao động ? Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động được quy định như thế nào ?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  - Hợp đồng lao động: là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
  - Quy định các hình thức hợp đồng lao động :
  a) Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng giữ 01 bản trừ trường hợp qui định tại khoản 2 Điều này (Điều 16).
  b) Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lới nói.
  - Quy định nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động :
  a) Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
  b) Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 8 : Anh/ chị hãy cho biết các quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm ?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  - Bộ Luật Lao động qui định tiền lương làm thêm giờ,làm việc vào ban đêm :
  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
  a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
  b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
  c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
  2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
  3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 9: Anh/ chị hãy cho biết quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  - Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 10 : Anh/ chị hãy cho biết quy định nghỉ lễ, tết ?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
  a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
  b) Tết Âm lịch 05 ngày;
  c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
  d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
  đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
  e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
  2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
  3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 11 : Anh/ chị hãy cho biết quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
  a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
  b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
  c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.
  2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
  3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 12 : Anh? Chị hãy cho biết nghỉ thai sản được quy định như thế nào?
  www.thptthoilai.edu.vn
  1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
  Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
  Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
  2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.
  4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.
  Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  Đáp án
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 13. Theo quy chế làm việc của Trường THPT Thới Lai năm học 2013 - 2014 thì giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm có mấy nhiệm vụ?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Điều 31 Điều lệ nhà trường trung học thì:
  - Giáo viên bộ môn có 7 nhiệm vụ.
  - Giáo viên chủ nhiệm có 5 nhiệm vụ.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 14. Theo qui chế làm việc của Trường THPT Thới Lai năm học 2013 - 2014 thì hồ sơ giáo viên bộ môn có những loại nào?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  1. Giáo án
  2. Sổ báo giảng
  3. Sổ dự giờ
  4. Sổ điểm cá nhân
  5. Sổ hội họp
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 15. Theo quy chế làm việc của Trường THPT Thới Lai năm học 2013 - 2014 giáo viên tập sự phải dự giờ tối thiểu bao nhiêu tiết/ tháng?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Giáo viên tập sự phải dự giờ tối thiểu 3 tiết / tháng.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 16 : Hãy cho biết trường trung học được tổ chức theo mấy loại hình ? Kể tên những loại hình đó ?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Trường trung học được tổ chức theo 02 loại hình:

  + Công lập
  + Tư thục.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 17 : Cấp nào có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với các trường THPT ?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Cấp tỉnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ).
  Đáp án
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 18 : Hãy cho biết tuổi học sinh vào trường trung học là bao nhiêu ? ( Gồm THCS và THPT ). Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật… có thể vào cấp học cao hơn bao nhiêu tuổi so với quy định?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  - Lớp 6 : 11 tuổi
  - Lớp 10 : 15 tuổi (Cao hơn 3 tuổi)
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 19: Theo luật giáo dục Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;
  b) Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;
  c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;
  d) Lý lịch bản thân rõ ràng.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 20: Theo luật giáo dục, anh(chị) hãy cho biết Nhà giáo có những quyền nào?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  1. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo;
  2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
  3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác;
  4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;
  5. Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 21: Theo luật giáo dục anh(chị) hãy cho biết các hành vi nào nhà giáo không được làm?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Nhà giáo không được có các hành vi sau đây:
  1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học;
  2. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học;
  3. Xuyên tạc nội dung giáo dục;
  4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 22: Theo luật giáo dục 2005 điều 81 về tiền lương như sau:
  Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.
  Theo anh(chị) luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2009 điều 81 được sửa đổi như thế nào?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 23. Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học gồm bao nhiêu tiêu chuẩn với bao nhiêu tiêu chí?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Gồm 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.
  Đáp án
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 24. Tiêu chí 2 có tên gọi là gì?
  Gợi ý: Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Đạo đức nghề nghiệp.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 25. Tổng số điểm xếp loại giáo viên xuất sắc là bao nhiêu?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Từ 90đ → 100đ
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 26: Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những chế độ nào?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 27: Hằng tháng người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp là bao nhiêu % tiền lương, tiền công của mình?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Đáp án
  Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 28: Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động hằng tháng là bao nhiêu % mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 29: Điều kiện hưởng lương hưu:
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  - Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
  - Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 30: Mức hưởng lương hưu hàng tháng?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 76 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 31: Những qui định chung của luật viên chức nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 gồm có bao nhiêu điều ? Bạn hãy kể rõ tên của từng điều?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Những quy định chung của luật gồm 10 điều.
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Viên chức
  Điều 3. Giải thích từ ngữ
  Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức
  Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
  Điều 6. Các nguyên tắc quản lý viên chức
  Điều 7. Vị trí việc làm
  Điều 8. Chức danh nghề nghiệp
  Điều 9. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
  Điều 10. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 32: Quyền và nghĩa vụ của Viên chức có ghi rõ:
  “Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập”. Bạn có thể cho biết câu trích dẫn trên thuộc chương mấy? Mục nào? Tên điều lệ gì?
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Chương II, mục 1.
  Tên điều lệ: Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Câu 33: Nguyên tắc tuyển dụng thuộc vào điều mấy? Chương nào của luật viên chức? Bạn hãy cho biết rõ nội dung của nguyên tắc tuyển dụng.
  www.thptthoilai.edu.vn
  Đáp án
  Nguyên tắc tuyển dụng thuộc vào Điều 21, Mục 1, chương III của luật viên chức.
  Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng
  1. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.
  2. Bảo đảm tính cạnh tranh.
  3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
  4. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
  5. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Kiểm tra code